prof. UAM dr hab.

Zbigniew Palka

Zakład Algorytmiki i Metod Numerycznych Przynależność do zakładu
Zakład Algorytmiki i Metod Numerycznych Kierownik jednostki

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B4-07
telefon 61 829-5335
e-mail palka@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.amu.edu.pl/~palka
dyżury wtorek, 11:30–12:30

czwartek, 12:30–13:30

Powrót do listy pracowników