dr

Łukasz Pańkowski

Zakład Algebry i Teorii Liczb Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B2-07
telefon 61 829-5407
e-mail lpan@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–14:00
dyżury – uwagi Urlop naukowy

Powrót do listy pracowników