prof. dr hab.

Krzysztof M. Pawałowski

Zakład Geometrii i Topologii Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B1-21
telefon 61 829-5490
e-mail kpa@amu.edu.pl
strona internetowa http://kpa.faculty.wmi.amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników