mgr

Tomasz Piłka

Laboratorium Wsparcia i Rozwoju Aplikacji Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B2-17
telefon 61 829-5314
e-mail pilka@amu.edu.pl
dyżury – uwagi www

Powrót do listy pracowników