dr hab.

Krzysztof Piszczek

Zakład Analizy Funkcjonalnej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B3-10
telefon 61 829-5361
e-mail kpk@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 10:30–11:30

Powrót do listy pracowników