dr

Piotr Płuciennik

Pracownia Ekonometrii Finansowej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-28
telefon 61 829-5495
e-mail pplucien@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:30–13:30

wtorek, 9:45–10:45

Powrót do listy pracowników