dr

Wojciech Politarczyk

Zakład Geometrii i Topologii Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko doktorant
pokój B1-30
telefon 61 829-5477
e-mail politarw@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników