dr

Adam Przestacki

Zakład Analizy Funkcjonalnej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko doktorant
pokój B3-40
telefon 61 829-5415
e-mail adamp@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 12:00–13:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników