prof. dr hab.

Paulina Pych-Taberska

brak przypisanych jednostek

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko emerytowany profesor
pokój B1-23
telefon 61 829-5492
e-mail ppych@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników