dr hab.

Maciej Radziejewski

Zakład Algebry i Teorii Liczb Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B2-10
telefon 61 829-5411
e-mail maciejr@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.amu.edu.pl/~maciejr
dyżury wtorek, 12:00–14:00

Powrót do listy pracowników