dr inż.

Michał Ren

Centrum Kryptologii Przynależność do zakładu
Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor inżynier
stanowisko adiunkt
pokój B0-15
telefon 61 829-5430
e-mail renmich@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 15:30–17:00

Powrót do listy pracowników