dr hab.

Aneta Sikorska-Nowak

Zakład Równań Różniczkowych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B4-20
telefon 61 829-5348
e-mail anetas@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 8:30–9:30
Wydział Fizyki s.11

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników