prof. dr hab.

Leszek Skrzypczak

Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych Przynależność do zakładu
Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B1-42
telefon 61 829-5473
e-mail lskrzyp@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.lskrzyp.home.amu.edu.pl/pl/index.html
dyżury poniedziałek, 12:00–13:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników