prof. UAM dr hab.

Andrzej Sołtysiak

Zakład Analizy Matematycznej Przynależność do zakładu
Zakład Analizy Matematycznej Kierownik jednostki

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B2-48
telefon 61 829-5429
e-mail asoltys@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:30

piątek, 12:00–13:30

Powrót do listy pracowników