prof. dr hab.

Stanisław Szufla

Zakład Analizy Matematycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko emerytowany profesor
pokój B2-47
telefon 61 829-5428
e-mail szufmat@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników