prof. UAM dr hab.

Tomasz Szulc

Zakład Algorytmiki i Metod Numerycznych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B4-24
telefon 61 829-5352
e-mail tszulc@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 11:30–12:30

wtorek, 11:30–12:30

Powrót do listy pracowników