dr

Radosław Szwedek

Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-24
telefon 61 829-5469
e-mail szwedek@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 13:00–15:00

Powrót do listy pracowników