dr hab.

Bogdan Szydło

Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B1-34
telefon 61 829-5502
e-mail bszydlo@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:45–13:45

środa, 17:00–18:00

Powrót do listy pracowników