prof. UAM dr hab.

Jerzy Szymański

Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych Przynależność do zakładu
Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych Kierownik jednostki

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B3-32
telefon 61 829-5397
e-mail jesz@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.staff.amu.edu.pl/~jesz/
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników