prof. dr hab.

Kazimierz Świrydowicz

Zakład Logiki Matematycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B2-22
telefon 61 829-5448
e-mail swirydow@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 11:30–12:30

Powrót do listy pracowników