prof. dr hab.

Zygmunt Vetulani

Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji Przynależność do zakładu
Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B3-16
telefon 61 829-5380
e-mail vetulani@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.amu.edu.pl/~vetulani
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 13:00–14:00

Powrót do listy pracowników