dr

Tomasz Ciaś

Zakład Analizy Funkcjonalnej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-47
telefon 61 829-5480
e-mail tcias@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników