prof. dr hab.

Aleksander Waszak

Zakład Metod Numerycznych Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko emerytowany profesor
pokój B4-22
telefon 61 829-5350
e-mail alwa@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników