prof. UAM dr hab.

Kazimierz Wiertelak

Zakład Algebry i Teorii Liczb Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B2-43
telefon 61 829-5424
e-mail wiertela@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 11:00–12:00

Powrót do listy pracowników