prof. UAM dr hab.

Marek Wisła

Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych Przynależność do zakładu
Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych Kierownik jednostki

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko profesor nadzwyczajny
pokój B3-05
telefon 61 829-5357
e-mail mwisla@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 10:00–11:00

Powrót do listy pracowników