dr hab.

Mieczysław Cichoń

Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B4-19
telefon 61 829-5347
e-mail mcichon@amu.edu.pl
strona internetowa http://www.amu.edu.pl/~mcichon
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 12:30–13:30

Powrót do listy pracowników