prof. dr hab.

Witold Wnuk

Zakład Analizy Funkcjonalnej Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B3-43
telefon 61 829-5372
e-mail wnukwit@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 11:30–12:30

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników