dr

Agnieszka Małecka

Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-10
telefon 61 829-5464
e-mail awoj@amu.edu.pl
dyżury – uwagi Urlop

Powrót do listy pracowników