dr

Dominika Wojtera-Tyrakowska

Zakład Algorytmiki i Metod Numerycznych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B4-26
telefon 61 829-5482
e-mail dwt@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 11:30–12:30

wtorek, 13:30–14:30

Powrót do listy pracowników