dr

Bartłomiej Bzdęga

Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-15
telefon 61 829-5354
e-mail exul@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników