dr

Piotr Rzonsowski

Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-28
telefon
e-mail rzonsol@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

wtorek, 14:00–15:00

Powrót do listy pracowników