dr

Michał Rzeczkowski

Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-29
telefon 61 829-5496
e-mail rzeczkow@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 9:00–10:00

Powrót do listy pracowników