mgr

Bartosz Staniów

Zakład Teorii Interpolacji i Aproksymacji Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B1-29
telefon 61 829-5496
e-mail bartsta@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 13:00–14:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników