mgr

Jan Pulikowski

Zakład Geometrii i Topologii Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B1-33
telefon 61 829-5501
e-mail pulik@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 11:00–12:00

Powrót do listy pracowników