mgr

Mateusz Dąbrowicz

Zakład Analizy Funkcjonalnej Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B3-12
telefon 61 829-5477
e-mail mateusz.dabrowicz@amu.edu.pl
dyżury środa, 11:30–12:30

czwartek, 13:45–14:45

Powrót do listy pracowników