mgr

Bartłomiej Przybylski

Zakład Algorytmiki i Programowania Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B4-04
telefon 61 829-5330
e-mail bap@amu.edu.pl
strona internetowa http://bap.faculty.wmi.amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 11:30–12:30

wtorek, 11:30–12:30

Powrót do listy pracowników