prof. dr hab.

Ryszard Doman

Pracownia Ekonometrii Finansowej Przynależność do zakładu
Pracownia Ekonometrii Finansowej Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B1-32
telefon 61 829-5500
e-mail rydoman@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 13:15–15:15

Powrót do listy pracowników