prof. dr hab.

Lech Drewnowski

Zakład Analizy Funkcjonalnej Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko emerytowany profesor
pokój B3-41
telefon 61 829-5370
e-mail drewlech@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników