dr hab.

Aldona Dutkiewicz

Zakład Analizy Matematycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B2-05
telefon 61 829-5406
e-mail szukala@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 12:00–13:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników