mgr

Maria Marchwicka

Zakład Geometrii i Topologii Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B1-22
telefon 61 829-5491
e-mail maria.marchwicka@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 11:30–12:30

środa, 11:30–12:30

Powrót do listy pracowników