mgr

Maria Marchwicka

Zakład Geometrii i Topologii Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B1-22
telefon 61 829-5491
e-mail maria.marchwicka@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 15:30–16:30

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników