mgr

Jędrzej Garnek

Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B1-45
telefon
e-mail jgarnek@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników