dr hab.

Krzysztof Dyczkowski

Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej Przynależność do zakładu
Laboratorium Sieci i Systemów Komputerowych Kierownik jednostki

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B4-17
telefon 61 829-5402
e-mail chris@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

środa, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników