mgr

Łukasz Nizio

Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój B1-45
telefon
e-mail lukasz.nizio@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników