mgr

Magdalena Narożańska

Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy magister
stanowisko doktorant
pokój
telefon
e-mail magnar@amu.edu.pl

Powrót do listy pracowników