dr hab.

Paweł Foralewski

Zakład Przestrzeni Funkcyjnych i Równań Różniczkowych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor habilitowany
stanowisko adiunkt
pokój B3-47
telefon 61 829-5377
e-mail katon@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 12:00–13:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników