prof. dr hab.

Wojciech Gajda

Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B1-35
telefon 61 829-5503
e-mail gajda@amu.edu.pl
strona internetowa http://gajda.faculty.wmi.amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników