dr

Andrzej Gaszak

Zakład Geometrii i Topologii Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko starszy wykładowca
pokój B1-33
telefon 61 829-5501
e-mail agaszak@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 13:30–14:30

Powrót do listy pracowników