prof. dr hab.

Grzegorz Banaszak

Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej Przynależność do zakładu
Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej Kierownik jednostki

stopień naukowy profesor doktor habilitowany
stanowisko profesor zwyczajny
pokój B1-36
telefon 61 829-5504
e-mail banaszak@amu.edu.pl
dyżury poniedziałek, 12:00–13:00

wtorek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników