dr inż.

Marcin Gogolewski

Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor inżynier
stanowisko adiunkt
pokój B0-15
telefon 61 829-5400
e-mail marcing@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

czwartek, 13:00–13:45
po wcześniejszym umówieniu

Powrót do listy pracowników