dr

Krzysztof Górnisiewicz

Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej Przynależność do zakładu

stopień naukowy doktor
stanowisko adiunkt
pokój B1-16
telefon 61 829-5483
e-mail krisgorn@amu.edu.pl
dyżury wtorek, 12:00–13:00

piątek, 12:00–13:00

Powrót do listy pracowników